previous pauseresume next

دومین روز برگزاری کلاس قوانين كاربردي تامين اجتماعي ومالياتهاي مستقيم

برگزاری کلاس قوانين كاربردي تامين اجتماعي ومالياتهاي مستقيم

دومین روزکلاس قوانين كاربردي تامين اجتماعي ومالياتهاي مستقيم ۹ مرداد ماه ۱۳۹۷ توسط رئیس اداره رسیدگی دانشگاه
سرکارخانم جعفریان برگزارگردید.

دراین کلاس کارگاهی کارشناسان مالی واحد های تابعه با قوانين و مقرارات كاربردي سازمان تامين اجتماعي ومالياتهاي مستقيم آشنا شدند.

برگزاری کلاس قوانين كاربردي تامين اجتماعي ومالياتهاي مستقيم

کلاس امروز ۸ مرداد ماه ۱۳۹۷ توسط رئیس اداره رسیدگی دانشگاه
سرکارخانم جعفریان برگزارگردید.

دراین کلاس کارگاهی کارشناسان مالی واحد های تابعه با قوانين و مقرارات كاربردي سازمان تامين اجتماعي ومالياتهاي مستقيم آشنا شدند.

برگزاری کلاس قوانین ومقرارات حسابداری طرح های عمرانی (تملک های دارائی)اختصاصی شبکه ها

سومین روز کلاس کارگاهی قوانین و مقرارات حسابداری طرح های عمرانی (تملک های دارائی) اختصاصی همکاران شبکه ها  دانشگاه مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ در سالن جلاسات معاونت پژوهشی برگزار گردید.

دراین روز آقای سعید کاملی مسئول حسابداری تملک های دارائی اطلاعات مورد نیاز همکاران را بیان نمودند. همچنین آقای حسین معینی مسئول رسیدگی حسابداری تملک ها چگونگی و موارد رسیدگی صورت وضعیت ها و اسناد مربوط را توضیح دادند. در ادامه ، آقای امرالله گنجی رئیس اسبق حسابداری اردستان وکارشناسان فعلی حسابداری این  شبکه تجربیات ارزنده خود را ازچگونگی تعهدات پیمانکاران عنوان نمودند.

 درپایان ازکلیه همکاران که در برگزاری سه روزه این کلاس ها خصوصا  خانم ها دکتر علوی، حاجیان ، جعفریان و همکاران حسابداری معاونت پژوهشی قدردانی می شود.

همچنین ازحضور و حوصله کلیه همکاران که ازتمام واحدهای تابعه در این کلاس کارگاهی شرکت نمودند و با سوالات خود به ما انرژی دادند تا با برگزاری کلاس های مشابه درآینده  خدمت همکاران باشیم متشکریم.

دومین روزکلاس کارگاهی قوانین و مقرارات حسابداری طرح های عمرانی (تملک های دارائی)اختصاصی همکاران پردیس دانشگاه

دومین روز کلاس کارگاهی قوانین و مقرارات حسابداری طرح های عمرانی (تملک های دارائی) اختصاصی کارکنان پردیس دانشگاه مورخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ در سالن جلاسات معاونت پژوهشی برگزار گردید.

دراین دوره از کلاس ها آقای سعید کاملی مسئول حسابداری تملک های دارائی اطلاعات مورد نیاز همکاران را بیان نمودند. همچنین آقای حسین معینی مسئول رسیدگی حسابداری تملک ها چگونگی و موارد رسیدگی صورت وضعیت ها و اسناد مربوط را عنوان نمودند. در پایان سرکارخانم جعفریان مسئول رسیدگی دانشگاه به سوالات همکاران پاسخ دادند.

در برگزاری این کلاس ها سرکارخانم دکتر علوی و همکاران حسابداری معاونت پژوهشی همکاری داشتند.

برگزاری کلاس قوانین ومقرارات حسابداری طرح های عمرانی (تملک های دارائی)اختصاصی بیمارستان های دانشگاه

کلاس کارگاهی قوانین و مقرارات حسابداری طرح های عمرانی (تملک های دارائی) مورخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ در سالن جلاسات معاونت پژوهشی برگزار گردید.

دراین دوره از کلاس ها آقای سعید کاملی مسئول حسابداری تملک های دارائی اطلاعات مورد نیاز همکاران را بیان نمودند. همچنین آقای حسین معینی مسئول رسیدگی حسابداری تملک ها چگونگی و موارد رسیدگی صورت وضعیت ها و اسناد مربوط را عنوان نمودند. در پایان سرکارخانم جعفریان مسئول رسیدگی دانشگاه به سوالات همکاران پاسخ دادند.

در برگزاری این کلاس ها سرکارخانم دکتر علوی و همکاران حسابداری معاونت پژوهشی همکاری داشتند.

سومین روز و پایان یک دوره دیگر از مجموعه برنامه های آموزشی

سومین روز و پایان یک دوره دیگر از مجموعه برنامه های آموزشی این مدیریت درقالب کلاس های قوانین و مقرارات و الزامات مالی با حضور مسئول حسابداری ومسئول رسیدگی واحدهای دانشگاه وشبکه های تابعه برگزارگردید . در ابتدا آقای رضایت مدیر امور مالی دانشگاه ضمن خوش آمد گوئی خدمت حاضرین خلاصه ای از عملکرد سود و زیان بعضی از واحد ها را عنوان نمودند سپس موارد آئین نامه و بخشنامه های مربوطه توسط سرکار خانم جعفریان  مسئول اداره رسیدگی دانشگاه بصورت کارگاهی ارائه گردید. لازم بذکر است برگزاری کلاس ها و همایش های مدیریت مالی توسط سرکار خانم دکتر علوی هماهنگی گردیده، همچنین فعالیت وهمکاری معاون اداره رسیدگی سرکارخانم شفائی زاده و پرسنل این اداره دراین خصوص قابل ذکر میباشد.

دومین روز کلاس قوانین مالی

دومین روز کلاس قوانین و مقرارات و الزامات مالی با حضور مسئول حسابداری ومسئول رسیدگی واحدهای دانشگاه وبیمارستان های داخل شهروتعدادی از شبکه ها  برگزارگردید . در ابتدا آقای رضایت مدیر امور مالی دانشگاه ضمن خوش آمد گوئی خدمت حاضرین خلاصه ای از عملکرد سود و زیان بعضی از واحد ها را عنوان نمودند سپس موارد آئین نامه و بخشنامه های مربوطه توسط سرکار خانم جعفریان  مسئول اداره رسیدگی دانشگاه بصورت کارگاهی ارائه گردید.

کلاس قوانین و الزامات مالی

اولین روز کلاس قوانین و مقرارات و الزامات مالی با حضور مسئول حسابداری ومسئول رسیدگی واحدهای پردیس دانشگاه و معاونت بهداشتی و غذا و دارو و مراکز بهداشت ۱  و ۲  برگزارگردید .  موارد فوق توسط سرکار خانم جعفریان  مسئول اداره رسیدگی دانشگاه بصورت کارگاهی ارائه گردید. 

کلاس آموزشی الزامات مالی برای کلیه واحد های تابعه

 

جدول تاریخ کلاس ها

تمدید دوره مدیریت آقای رسول رضایت بعنوان مدیر امور مالی دانشگاه

برگزاری جلسه هيات امناي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

❇️جلسه هيات امناي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان با حضور مشاور وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دبیر مجامع وشوراها وهیأت امنا، رئیس دانشگاه، اعضاء هیأت امنا،معاون توسعه معاونت غذا و داروی وزارتخانه، نمایندگان معاونین ستادی و معاونین دانشگاه در وزارت متبوع برگزار گردید.

❇️ سپس با توجه به کسب رتبه مطلوب در زمینه انضباط اداری و مالی دانشگاه با توجه به ارائه گزارش حسابرس مستقل دانشگاه از اقدامات صورت پذیرفته تقدیر گردید.

 همچنین با تمدید دوره مدیریت  آقای رسول رضایت بعنوان مدیر امور مالی دانشگاه بمدت چهار سال موافقت گردید.

 

جناب آقای رضایت
با سلام واحترام
انتصاب مجدد جنابعالی به عنوان مدیر امور مالی دانشگاه را تبریک عرض نموده و از خداوند متعال برای شما موفقیت و سربلندی خواهانیم .

پرسنل امورمالی ستاد و واحد های تابعه

صفحه‌ها

اشتراک در مدیریت امور مالی RSS