previous pauseresume next

اداره حسابداری تملک دارایی ها

 

نام و نام خانوادگی : سعید کاملی

 

سمت: سرپرست اداره حسابداری تملک و دارایی ها

 

مدرک تحصیلی : کارشناسی حسابداری

 

شماره تماس: ۳۶۶۸۶۹۷۲