previous pauseresume next

این بار موفقیت دو تن از همکاران در ورزش رشته دارات کشوری

در پایان مسابقات تیمی دارت المپیاد ورزشی کارکنان جانباز و معلول وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در ساری ، تیم سمنان قهرمان شد و تیم اصفهان به مقام نائب قهرمانی دست یافت. مشاور وزیر بهداشت  در امور ایثارگران و جانبازان گفت : ۵۰۰نفر در قالب ۳۱ دانشگاه در این المپیاد حضور دارند و در ۵ رشته با هم به رقابت می پردازند.

اعضا تیم:۱-محمودنورشرق ۲- محمد ارشادی ۳- احمد کریمی ۴- حسین معینی- سرپرست تیم جواد چرخابی و مربی تیم سید مرتضی افظلی

 
 دوتن از اعضا این تیم همکارانمان ،آقایان محمد ارشادی رئیس حسابداری بیمارستان کاشانی و حسین معینی کارشناس رسیدگی به اسناد مدیریت امور مالی بودند.
این موفقیت را به این عزیزان تبریک میگوئیم.