previous pauseresume next

هفته دفاع مقدس را ضمن تبریک خدمت تمام همکاران خصوصا رزمندگان این مدیریت گرامی میداریم

پایان شهریورماه هرسال خاطرات ارزشمندی یادآوری می شود. خاطراتی از رشادتها، دلاوریها،مردانگی ها،ولایتمداری ها،ایثارگری ها وایستادگی ها

تقویم ۳۱شهریور را نمایانگر است یعنی هفته دفاع مقدس.

هفته دفاع مقدس یعنی زنده کردن وصیانت از ارزشهای نابی چون اتحاد،برادری،ایمان واعتقاد راسخ به خداوند متعال ،وطن پرستی،غیرت،رازونیازهای خاضعانه در دل سنگرها،اطاعت صادقانه از امام ورهبرخویش وخدمت خالصانه به مردم.

هفته دفاع مقدس یعنی بازخوانی ومرور خاطرات تلخ وشیرین دفاع ملتی که خواهان زندگی آبرومندانه بوده واز سوی دشمن ناجوانمردانه مورد هجمه همه جانبه قرار گرفته بود.

هفته دفاع مقدس یعنی اثبات عملی اینکه ملتی که شهادت دارد،اسارت ندارد.

هفته دفاع مقدس یعنی دراوج مظلومیت ها وبی کسی ها،کس هم شدن ودر پرتو اتحاد توام باایمان پیروزی های درخشان کسب کردن.

هفته دفاع مقدس یعنی همه ما از هر قوم وقبیله ودین ومذهب وهر کجای این سرزمین هستیم مدیون و وامدار خون سرخ شهداء ،ایثارگری ایثارگران،صبرومقاومت آزادگان، حماسه آفرینی رزمندگان وبزرگواری خانواده های آنان هستیم وچه خوش گفته است شاعر که:

ای شهیدان عشق مدیون شماست                                            هرچه ما داریم از خون شماست

هفته دفاع مقدس یعنی یادآوری خوبی ها،خوبی های کسانی که دردفاع از دین ،میهن،حیثیت،ناموس وشرف خود وملت خویش بر می خیزند .

هفته دفاع مقدس یعنی اگر جهانخواران بخواهند درمقابل دین ما بایستند درمقابل تمامی دنیای آنها خواهیم ایستاد.

هفته دفاع مقدس یعنی اینکه (( مادرجنگ به این نتیجه رسیدیم که باید روی پای خودمان بایستیم))

هفته دفاع مقدس یعنی رزمندگان،جانبازان،آزادگان وخانواده های معظم شهدا وجاویدالاثرهای آن سالهای حماسه اسوه های ایثار وپایمردی هستند وغفلت از آنها، همانا پشت پا زدن به ارزشهای دینی وملی می باشدو…

وسرانجام هفته دفاع مقدس یادآور حادثه ای عظیم وبه بار نشستن نتایجی عظیم تر در سیر انقلاب ملت ماست وهیچ گاه از ذهن ها محو نخواهد شد.

هفته دفاع مقدس گرامی باد.